VIDEO

Hướng dẫn sử dụng phân bón HVP cho cây Cafe

caycafe1) Chăm sóc sau thu hoạch
- Tỉa cành tạo tán cho cây thông thoáng và tán cân đối
2) Bón phân gốc
- Sử dụng loại phân NPK 16-8-16-13S-TE Đầu trâu, có thành phần NPK cân đối, bón 3 lần trong mùa mưa bón với liều lượng sau:
* Đợt 1: Phân chuồng hoai 10-20kg/ cây + hữu cơ sinh học HVP 401B: 1,5-2kg/cây
- Khoáng trung –vi lượng HVP-ORGANIC_ CAFÉ: 200-300 g/cây.
- NPK 16-8-16-13S-TE Đầu trâu: 500-700kg/ha, bón đầu mưa(tháng 4-5).
* Đợt 2:700-800 kg/ha, bón vào giữa mùa mưa(tháng 7-8)
* Đợt 3: 800-1000kg/ha, bón gần cuối mưa, trước khi dứt mưa 20 ngày(tháng 9-11).
Nếu năng suất vườn cây cao hơn mức 3-4 tấn nhân/ha, ở mỗi đợt bón, cần bón tăng cường thêm từ 150-200kg/ha/lần.
Bón phân khi đất đủ ẩm.Rạch rãnh xung quanh tán cây café, rải phân đều và lấp đất.
3) Tưới gốc và phun phân bón lá
+ Tưới gốc HVP 6-6-4 K.HUMAT- CAFÉ: kết hợp mỗi lần tưới nước, đổ trực tiếp 2-3 nắp xng quanh mép bồn lúc tưới nước để kích ra rễ.
+ Phun lá: HVP 1001S(16-16-8) Dưỡng lá- sung cành định kỳ 10 ngày/lần để bổ sung trung lượng, vi lượng và các chất điều hòa sinh trưởng.
4) Giải pháp cho Café ra hoa nhiều, trổ đồng loạt, tăng đậu trái, chống rụng trái non.
- Để café ra hoa nhiều tối đa: trước khi thu hoạch 1 tháng, tiến hành phin HVP 10-50-10 để tạo mầm hoa cho đợt hoa kế tiếp
- Để café trổ hoa đồng loạt: phun HVP AUXIN- ORGANIC kích hoa trổ tập trung
- Để tăng đậu trái café: trước khi hoa trổ 7 ngày, phun HVP-TĐT xen kẽ HVP Giàu canxin-bo
- Để chống rụng trái café non: phun HVP 5-35-6 định kỳ 10 ngày/ lần để chống rụng trái và dưỡng hạt
5) Giải pháp hỗ trợ café chín đồng loạt, nhân to, vỏ mỏng
- Phun HVP Siêu To Hạt-Café: vào giai đoạn trái đang lớn, định kỳ 10 ngày/ lần.
- Để café chón đồng loạt: phun HVP(0-25-25) giai đoạn trước thu hoạch 1 tháng. Định kỳ 7-10 ngày/ lần