HVP tham quan cơ sở trồng giá đỗ sạch tại Quận Thủ Đức

HVP tham quan cơ sở trồng giá đỗ sạch tại Quận Thủ Đức.  Cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của Hội Nông Dân Quận Thủ Đức và Hội Nông Dân Phường Tam Bình của quận Thủ Đức và các cơ sở trồng giá đỗ.

Gi__1

Giá đỗ tại cơ sở trồng giá quận Thủ Đức

Quy trình trồng giá đỗ xử lý tiệt trùng bằng nước vôi trong.  Hoàn toàn không sử dụng chất kích thích sinh trưởng trong quy trình sản xuất giá.  Đậu xanh được ngâm nước vôi hoặc nước ấm kích thích sự nẩy mầm.  Tưới nước mỗi 4 giờ đồng hồ trong ngày đêm. Giá đỗ được thu hoạch sau 5 ngày. 

 

Gi__2

 


Mỗi một hủ sành chứa 11 kg giá đỗ.  Cọng giá ốm, dài. Rễ dài. 

Gi__3


Trung bình một hộ cho ra thị trường 500-800kg giá đỗ/ngày tùy vào thời điểm.  Vào dịp lễ và cuối năm thì nhu cầu giá đỗ tăng.

Gi__4

Mô hình trồng giá tại quận Thủ Đức

Gi__5